Harmonogram zajęć

Od 4 maja 2021 r. PSM I i II st. pracuje według następującej organizacji:
- zajęcia indywidualne z instrumentu - tryb stacjonarny
- zajęcia teoretyczne PSM I st. - tryb stacjonarny
- zajęcia teoretyczne PSM II st. - tryb zdalny, według planu nauki zdalnej
- zajęcia zespołów PSM I i II st. - tryb stacjonarny, podział na mniejsze grupy z zachowaniem szczególnego reżimu sanitarnego
W uzasadnionych przypadkach, na prośbę rodziców lub gdy uczeń nie może uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych z powodu kwarantanny, nauczyciel powinien umożliwić takiemu uczniowi naukę w trybie zdalnym.
Podczas pobytu w szkole obowiązują zasady: dystans, dezynfekcja rąk, zakrywanie nosa i ust na korytarzach szkolnych.
Na terenie szkoły nie mogą przebywać rodzice lub opiekunowie (jedynie za zgodą nauczyciela mogą uczestniczyć w lekcji instrumentu, jeśli uczeń potrzebuje wsparcia rodzica). 

Rekrutacja 2021/2022

Informacja dla kandydatów do PSM I i II st. im. Witolda Lutosławskiego w Stargardzie 

- znajduje się w zakładce REKRUTACJA

Organizacja pracy szkoły od 22 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r.

1. Instrument główny - realizacja zajęć odbywać się będzie hybrydowo.
2. Fortepian obowiązkowy - zajęcia odbywać się będą hybrydowo.
3. Akompaniament - próby odbywać się będą stacjonarnie w szkole według ustaleń nauczyciela przedmiotu głównego i akompaniatora.
4. Zajęcia teoretyczne - lekcje odbywać się będąc zdalnie według planu obowiązującego od 9.11.2020.
5. Chór, orkiestra, zespoły instrumentalne i kameralne - zajęcia odbywać się będą w trybie zdalnym za pośrednictwem szkolnej platformy TEAMS.
6. Szkoła jest otwarta od 8.00 - 20.30 od poniedziałku do piątku, w sobotę do godz. 14.00.
7. Na terenie szkoły uczniowie mogą ćwiczyć, a nauczyciele prowadzić lekcje zdalnie. 

8. Zajęcia w Ognisku Muzycznym oraz Muzycznej Zerówce funkcjonują bez zmian.

Konkurs piosenki

Rekrutacja do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej

Informacje organizacyjne

Zmiana panu i godzin zajęć chóru - zajęcia odbywają się według następującego planu:
- godz. 16.00-16.40 - klasy VI/6 oraz I/4
- godz. 16.45-17.25 - klasy IV/6, II/4 oraz IV/4
- godz. 17.30-18.10 - klasy V/6 oraz III/4
Zajęcia chóru II stopnia odbywać będą on-line o godz. 18.15-18.45


Organizacja pracy PSM I i II st. w Stargardzie od 1.02.2021 r.

- zajęcia indywidualne z instrumentu - tryb stacjonarny,

- zajęcia teoretyczne PSM I st. - tryb stacjonarny,

- zajęcia teoretyczne PSM II st. - tryb zdalny, wg planu nauki zdalnej,

- zajęcia zespołów PSM I i II st. - tryb stacjonarny, podział na mniejsze grupy z zachowaniem szczególnego reżimu sanitarnego,

- w uzasadnionych przypadkach, na prośbę rodziców, gdy uczeń nie może uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych nauczyciel powinien umożliwić takiemu uczniowi naukę w trybie zdalnym,

- podczas pobytu w szkole obowiązują zasady: dystans, dezynfekcja rąk, zakrywanie nosa i ust na korytarzach szkolnych,

- ma terenie szkoły nie mogą przebywać rodzice (jedynie za zgodą nauczyciela mogą uczestniczyć w lekcji instrumentu, jeżeli uczeń potrzebuje wsparcia rodzica).

Informacje organizacyjne

1. 9-10 listopada 2020r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w PSM I i II st. oraz w Ognisku Muzycznym.
2. Organizacja pracy PSM I i II st. od 9.11.2020r. do 29.11.2020r. zamieszczona w e-dzienniku Mobireg.
3.Od dnia 12.11.2020r. zajęcia indywidualne w Ognisku Muzycznym przechodzą na tryb zdalny.
4. Zajęcia Muzycznej Zerówki są zawieszone do odwołania.

Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostało przyznane dla Antoniego Chmielniaka z klasy akordeonu pana Romana Rydza.

Nauka w trybie zdalnym

Ze względów technicznych zajęcia teoretyczne w trybie online poprzez platformę e-learningową MS Teams rozpoczną się 2 listopada 2020 (poniedziałek). 

Zajęcia odbędą się zgodnie ze stacjonarnym planem lekcji. 

Logowanie do systemu poprzez loginy i hasła otrzymane od nauczycieli instrumentu głównego.

Przepraszamy za zaistniałe problemy i zmiany.

Dzień Edukacji Narodowej

W związku z Dniem Edukacji Narodowej - 14 października 2020r. (środa) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych w PSM I i II st. oraz w Ognisku Muzycznym.

Warsztaty perkusyjne

Plany lekcji 

W zakładce Plany zajęć znajdują się obowiązujące od września 2020 r. plany zajęć. 

Ognisko muzyczne

Informacje o zajęciach w Ognisku Muzycznym w zakładce Ognisko Muzyczne/Informacje ogólne


Wyniki przyjęć do PSM I i II stopnia

Wyniki przyjęć są wywieszone na tablicy informacyjnej Szkoły. 

Można dowiadywać się także telefonicznie poprzez sekretariat Szkoły. 

Zapisy do Ogniska Muzycznego oraz Muzycznej Zerówki

UWAGA: 

Uczniowie Ogniska Muzycznego, chcący kontynuować naukę w roku szkolnym 2020/2021 proszeni są o przesłanie oświadczenia o kontynuacji (do pobrania w zakładce OGNISKO MUZYCZNE/rekrutacja) na adres sekretariat@psm.stargard.pl

Procedura bezpieczeństwa

document.getElementsByTagName("BODY")[0].style.display = "hidden";