Badanie przydatności do PSM I st. odbędzie się w dniu 18 czerwca 2020r. od godz. 10.00, wg harmonogramu, który otrzymali kandydaci pocztą elektroniczną.

Egzamin wstępny do PSM II st. odbędzie się w dniu 19 czerwca 2020r. od godz. 13.00, wg harmonogramu, który otrzymali kandydaci pocztą elektroniczną.

UWAGA:

Składanie podań odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną

na adres: sekretariat@psm.stargard.pl

UWAGA:   Termin składania podań został przedłużony   do 17.06.2020