DYREKTOR SZKOŁY:

Grzegorz Konopczyński

WICEDYREKTOR SZKOŁY:

Żaneta Bartosiewicz


ADMINISTRACJA:

Anna Jankowska - Główny księgowy

tel./fax. 91 577 24 48

godz. pracy: od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30


Żaneta Pochwała - Sekretariat

tel./ fax 91 577 24 48
godz. pracy: poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 8.00 do 16.00, czwartek od 9.00 do 17.00

Grzegorz Grenda - Inspektor Ochrony Danych Osobowych

email: iod@psm.stargard.pl


STROJENIE I KONSERWACJA PIANIN I FORTEPIANÓW:

Oskar Niedźwiecki


OBSŁUGA:

Agata Śmiałek - pracownik obsługi

Elżbieta Fabiniak - pracownik obsługi

Renata Kamińska - pracownik obsługi

Jerzy Sarba - woźny/konserwator

document.getElementsByTagName("BODY")[0].style.display = "hidden";