Składki na Radę Rodziców

Opłata na Radę Rodziców - kwota miesięczna (płatna do 15. dnia każdego miesiąca)

I dziecko - 40zł

II dziecko - 30zł

Opłat można dokonywać:

- na konto 16 9387 1042 4209 8081 2000 0010 (BS Stargard)

- w Sekretariacie Szkoły

document.getElementsByTagName("BODY")[0].style.display = "hidden";